• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Jak chronić się przed phishingiem i innymi oszustwami internetowymi?

Trzeba zaznaczyć, iż każdy z nas musi stosować się do zasad ochrony przeciwpożarowej. Wskutek tego musimy szczegółowo brać je pod szczególną uwagę, bowiem dzięki temu nie będziemy honorować do dowolnych pożarów. Pewnie żaden z nas nie chciałby spowodować jakiegokolwiek pożaru. Skutkiem tego musimy się do takich zasad całkowicie stosować. Znaczące są przy tym całkowite reguły ochrony przeciwpożarowej, jakie powinny być wzięte pod uwagę, w przypadku każdego obiektu, nieruchomości. Warto wskazać, że do podstawowych zasad, dochodzi do dojrzenia źródła ognia czy też jego wzniecenia – ANCHOR. Co w takim czasie wypada zrealizować? Znaczące jest przy tym powiadomienie dorosłych. Warto tu wskazać, że ta zasada w głównej mierze tyczy się dzieci, jakie zauważą ogień. Później należy oddalić się od punktu zagrożenia. Przy tym musimy obliczyć, że inna jest zasada w momencie, kiedy źródło ognia jest niewielkie. W takiej sytuacji trzeba odsunąć wszelkie przedmioty, jakie mogłyby wzniecać dany pożar. Potem należy zadusić ogień, jak oraz schłodzić miejsce pożaru trafnymi środkami.

1. Galeria

2. Tutaj

Categories: Internet

Comments are closed.